טכנולוגיה להעצמת למידה

Technology-Enhanced Learning and Teaching
הוראה ולמידה בשילוב טכנולוגיות מרחוק או פנים אל פנים.