טכנולוגיית מידע ותקשורת

ICT: Information and Communication Technology
מכונה גם 'תקשוב.' מונח נרחב לטכנולוגיית מידע (ICT) המדגיש את תפקידן של תשתיות טכנולוגיות בשילוב טלקומוניקציה (קווי טלפון ואותות אלחוטיים) ומחשבים, תוכנות ומערכות אחסון, המאפשרות למשתמשים לגשת, לאחסן, להעביר ולתפעל מידע. בהקשר החינוכי מדובר בדרכים בהן נעשה שימוש בטכנולוגיית מידע ותקשורת כדי לנהל, לשפר ולייעל תהליכי הוראה ולמידה בעידן הדיגיטלי.