ידע בהערכה AK

Assessment knowledge
ידע אודות הדרך בה ניתן לבצע שיפוט של עבודת האדם

ידע בהערכה הינו רובד נוסף של ה-PCK. ידע על הערכה המתייחס לידע שיש ברשות המורה לגבי התוכן שיש להעריך והשיטות שהמורה משתמש על מנת לעשות זאת. ה-AK הוא שלב ייחודי בהתפתחות הידע של המורים אשר נמצא ברמה אחת מעל ה-PCK, וזאת משום שהוא דורש לא רק את היישום של חום תוכן מסוים אלא גם את התיכנון והעיצוב של משימות אשר משרתות את הערכה של תוצרי הלמידה של התלמידים. ניתוח המשימות שתוכננו על ידי מורים יכולות לשמש ככלי לקביעת רמת ה-AK שלהם.

Magnusson, S., Krajcik, J. and Borko, H., 1999. Nature, sources, and development of pedagogical content knowledge for science teaching. In Examining pedagogical content knowledge (pp. 95-132). Springer Netherlands

Martinovic, D., & Manizade, A. G. (2018). The challenges in the assessment of knowledge for teaching geometry. ZDM, 50(4), 613-629.

Avargil, S., Herscovitz, O., & Dori, Y. J. (2012). Teaching thinking skills in context-based learning: Teachers’ challenges and assessment knowledge. Journal of science education and technology, 21(2), 207-225.