ידע טכנולוגי משולב תוכן פדגוגי TPCK

Technological Pedagogical Content Knowledge
ידע אודות הדרך בה אפשר לחקור או לייצג ידע באמצעות טכנולוגיה, ללא קשר להוראה.