ידע טכנולוגי-פדגוגי-תכני

Technological Pedagogical Content Knowledge – TPACK
ידע טכנולוגי-פדגוגי-תכני הנידרש למורים כדי לשלב טכנולוגיה, פדגוגיה ותכנים בהוראה. ידע זה דורש הבנה מעמיקה של ידע בחינוך, ייצוגי מידע וידע של תכני הלמידה וכל אלו בשילוב טכנולוגיה.