ידע פדגוגי PK

Pedagogical knowledge
ידע אודות תהליכים, אסטרטגיות, דרכי הוראה ולמידה