ידע תוכן CK

Content knowledge
ידע אודות תחום התוכן הנלמד

דע בתוכן – המושג ידע בתוכן מתייחס לגוף הידע שהמורה מלמד אותו גם מצופה מהתלמידים ללמוד בנושא או תחום תוכן מסוים (שולמן, 1987). זה הוא סוג הידע הפדוגוגי הבסיסי ביותר, בלעדיו המורה לא יכול לבצע את עבודתו כנדרש. סוג ידע זה מאפשר למורה הן ללמד והן לבצע מטלות הוראה בסיסיות כמו הצגת רעיונות, מענה לשאלות התלמידים "מדוע", קישור בין רעיונות בסיסיים שונים ושינוי משימות לתלמידים על מנת להפכן לקשות או קלות יותר.

Shulman, L.S., 1987. Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard educational review, 57(1), pp.1-23.

Loewenberg Ball, D., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special?. Journal of teacher education, 59(5), 389-407.