יעוץ למציאת טכנולוגיה

Consulting Technology
מתן המלצות לגבי השימוש בטכנולוגיה (סוגי טכנולוגיה, התאמה לאוכלוסיות מסוימות, תשתיות וכיו"ב) על בסיס הדברות עם צרכן שהשרות , ידע ונתונים