יצירתיות

Creativity
תהליך ההפקה של רעיונות מקוריים ורלוונטיים לסיטואציה הנתונה.

יצירתיות. ויקיפדיה.