כישורים טכנו-פדגוגיים

Techo-Pedagogical Abilities
הכרה של השימוש בכלים וסביבות טכנולוגיים והבנתם על מנת לקדם תהליכי למידה-הוראה.