כישורי הלומד ללמידה יעילה

Learner's Abilities for Efficient Learning
יכולות ומיומנויות המעודדות למידה. הן יכולות מולדות או נרכשות במהלך החיים וכוללות יכולות קוגניטיביות, רגשיות, חברתיות ויכולות מטה קוגניטיביות בשרות הלמידה.