כיתה הפוכה

Flipped classroom
מונח המאגד את כל שיטות הלימוד בהן למידה ראשונית של נושא מסוים נעשית על ידי הלומדים באופן עצמאי בהכוונת המורה מחוץ למסגרת השיעור. זמן השיעור מוקדש למפגש בין הלומדים, לתרגול, לפתרון בעיות וללמידה פעילה, המבוססת על הידע התובנות שגיבשו הלומדים במסגרת הלימוד העצמאי. ההתייחסות לגישה זו כאל 'כיתה הפוכה' נועדה ליצור ניגוד לשיטות הוראה מסורתיות בהן לימוד הנושא מבצע בכיתה על ידי המורה והתרגול מבוצע לאחר מכן על ידי הלומדים.