כשירות דיגיטלית

Digital Ability
שילוב של מסוגלות עצמית טכנולוגית ובטחון עצמי טכנולוגי. ביטחון עצמי טכנולוגי הינו תחושה של נוחות (של מורים ותלמידים) בשמוש מרכיבים טכנולוגיים ודיגיטליים מתקדמים במסגרת ההוראה והלמידה