כשירות דיגיטלית

שילוב של מסוגלות עצמית טכנולוגית ובטחון עצמי טכנולוגי. ביטחון עצמי טכנולוגי הינו תחושה של נוחות (של מורים ותלמידים) בשמוש עם מרכיבים טכנולוגיים ודיגיטליים מתקדמים במסגרת ההורה והלמידה