למידה אינדיוידואלית

Individual Learning
למידה בה הפרט לומד ביחידות.