למידה א-יסנכרונית

Asynchronic Learning
הלמידה יכולה להיעשות בזמן ובמקום המתאימים לכל אחד מהתלמידים; המורה נותן משימות וניתן לבצען לאורך זמן מסוים שנקבע על ידו. מושגים אילו יופיעו לסירוגין בעבודה בתלות בהקשר.