למידה א-סינכרונית

Asynchronic Learning
הלמידה יכולה להיעשות בזמן ובמקום המתאימים לכל אחד מהתלמידים; המורה נותן משימות אותן ניתן לבצען לאורך זמן מסוים שנקבע על ידו.