למידה במליאה

Learning in Plenum
למידה בפורום הכיתה כולה.