למידה היברידית

Hybrid Learning
למידה המשלבת למידה מקוונת ולמידה פנים אל פנים.

למידה היברידית מאפשרת למדה מותאמת אישית בהיבט של מקום – למידה מקרוב או למידה מרחוק, באופן – מקוון או לא מקוון, זמן – סינכרוני או א-סינכרוני.