למידה לאורך החיים

Lifelong Learning
למידה לאורך החיים (Lifelong learning) הינה מיומנות נדרשת לאדם בעידן הדיגיטלי שמשמעותה פיתוח ידע מתמשך הנובע מתוך מוטיבציה עצמית, למטרות אישיות או מקצועיות, שלא בהכרח במסגרת פורמלית מוכרת ובכל שלב משלבי החיים.

Lifelong learning, Wikipedia