למידה מרחוק

Home-based DIstance Learning, Distance Education, Distance learning, e-learning, Web-based instruction, Virtual Schools, Online Learning
אורח למידה בה מתקיימת הפרדה פיזית בין מורה ותלמידים בו נעשה שימוש בטכנולוגיות שונות כדי לקיים תקשורת בין הלומדים. התקשורת עשויה להיות מיידית (סינכרונית) או מעוכבת (א-סינכרונית).