למידה סינכרונית

Synchronic Learning
למידה או הוראה בהן המורה והלומדים נמצאים באותו המרחב (הווירטואלי) באותו הזמן. למשל, שיעור המועבר באמצעות תוכנות דוגמת תוכנת "זוּם" בזמן מסוים.