למידה שיתופית מקוונת

Onlince Collaboration Learning
למידת עמיתים בסיוע טכנולוגיה או למידה בקהילה לומדת, שיכולה להתקיים בשלוש רמות: שיתוף במידע (information sharing), שיתוף בתוצר הלמידה (cooperation) ושיתוף בתהליך הלמידה (collaboration). למידה שיתופית מקוונת הנה פדגוגיה בגישה ההבנייתית המאפשרת למידה משמעותית וחווייתית בקבוצה ו/או עם עמיתים. למידה כזו מקדמת הבניית ידע וחשיבה מסדר גבוה. .

זוהי למידה המתרחשת בזוגות, קבוצות קטנות או קהילות למידה.קיימות שלוש רמות של שיתופיות: שיתוף: sharing, coopration and collaboration. על המורים להקפיד על חמישה עקרונות ומרכיבים: תלות הדדית חיובית, אחריותיות אישית וקבוצתית, עידוד הדדי להצלחה, שימוש בכישורים בינאישיים וחברתיים והליך קבוצתי של בחינת ההתקדמות לקראת המטרה המשותפת. מומלץ כי מורים יעודדו את התלמידים להסתייע בתלמידים אחרים כאשר הם נתקלים בקושי טכנולוגי, אקדמי ו/או רגשי, יעבדו בצוותים, ייצרו הזדמנויות בהן תלמידים יקבלו משוב מתלמידים אחרים, יעבדו בחדרים בפלטפורמה הדיגיטלית ועוד. למידה שיתופית היא אחד מעשרת העקרונות המנחים של SEL ליישום בלמידה מקוונת.

לפרוץ את גבולות ההערכה באקדמיה – הצעת עקרונות יישומיים להערכת הלמידה. רב-גוונים: מחקר ושיח, גיליון בנושא למידה פעילה ומערבת בהשכלה הגבוהה, 252-223.