מאגר נתונים כבסיס לקבלת החלטות

Big Data
תחום העוסק בדרכי הניתוח השיטתי, דליית מידע או דרכים אחרות לטפל במערכות מידע גדולות מדי לניתוח באמצעות תכנות עיבוד נתונים מסורתיות.

הוראה מקוונת יוצרת מערכת לומדת שניזונה באופן רציף מפעילות התלמידים. כך ניתן ליצור מאגר נתונים המכיל, למשל, תרגילים שפתר התלמיד, הצלחות וכישלונות, והמאפשר למערכת, בתורה, ללמוד ולשפר את מסלולי הלמידה, באופן שמטייב את תהליך הלמידה האישי של כל לומד.