מבחנים מקוונים

Proctoring or Online Tests or Testing
שיטה להבטחת יושרה אקדמית הכוללת פיקוח על תלמידים במבחנים ובחנים. מבחן מקוון הינו בחינה המבוצעת בעזרת מחשב או טבלט או טלפון (בצורה מקוונת), במרבית המקרים הבחינה כוללת שאלות עם תשובות קצרות או שאלות רבות-ברירה.

מבחן מסוג זה בודק או מעריך באופן כללי את ידע התלמיד הנרכש במהלך לימודיו על ידי השוואת תשובותיו עם מאגר תשובות שהוכנס קודם בשאלון הבחינה. ביכולת התלמיד לקבל משוב וציון מיידים כולל התייחסות לתשובותיו השגויות. התלמיד יכול לערוך את תשובותיו בהתאם למטרת המבחן. בחינות מסוג זה מציגות יתרונות שונים: חיסכון בזמן ההערכה, שיפור באיכות המשוב הניתן לתלמיד, מעקב מהיר וקל אחר הישגי התלמידים, עריכת ניתוח תוצאות השאלות ודיווח אוטומטי דגיטלי. מבחנים דיגיטליים נערכים לפי שתי גישות:

  1.  התלמידים נבחנים בצורה אוטונומית בלי השגחה ישירה, או
  2. השגחה בחדרים או מעבדות מחשבים כדי לוודא קיום טוהר בחינות במיוחד כדי לוודא שהנבחן הוא מי שאמור להיבחן. תלוי במשאבים של בית הספר, מבחן דיגיטלי עלול להיות כרוך בבעיות של חיבור לאינטרנט ודרישה למספר רב של מחשבים, חדרים ומשגיחים.

Adanır, G. A. (2020). Assessment Types and Methods in Distance Learning. In Handbook of Research on Determining the Reliability of Online Assessment and Distance Learning (pp. 24-42). IGI Global.

Llamas-Nistal, M., Fernández-Iglesias, M. J., González-Tato, J., & Mikic-Fonte, F. A. (2013). Blended e-assessment: Migrating classical exams to the digital world. Computers & Education, 62, 72-87.

Siarova, H., Sternadel, D., & Masidlauskaite, R. (2017). Assessment practices for 21 st century learning: review of evidence. NESET II report