מדד הג'יני בחינוך

GINI
אומד את אי השוויון בחינוך.

המדד מצא קשר שלילי בין מצוינות לבין אי-שוויון