מודל אינטגרטיבי

Integrative Model
מודל ניתוח הכולל גורמים שונים, בדרך כלל מתייחס למאפייני הפרט, סביבה קרובה (משפחה, בית ספר, שכונה, חינוך בלתי פורמאלי), סביבה רחבה (עיר, מחוז, מדיה) וסביבה גלובלית (אזור, מדיניות בין לאומית, החלטות ארגון הבריאות העולמי, אונסקו וכיו"ב).

על לימוד הוראה-למידה מקוננת להיות כוללני ולשלב בין גישות שונות להכשרה בהיבטים של ידע, חשיבה,אמונות, תפיסות, הקשר, התנסות ותהליכי שינוי, תוך התייחסות לשלבי ההתפתחות של המורה. התנסויות מומלצות:

  1. בחינה של אמונות ועמדות לגבי הוראה ולמידה מקוונת.
  2. שילוב של כלים טכנולוגיים בעיסוק בתחום מוכר וידוע על מנת לבצע את המעבר להוראה מקוונת בהדרגה.
  3. הדרגה טיפוח של סביבה מכילה המאפשרת למורים לטעות וללמוד מן הטעויות.
  4. עבודה בצוותים על מנת ליצור תחושת ביטחון בתוך קהילת לומדים תומכת.