מודל ה-SAMR

SAMR
מודל לשילוב מיטבי של טכנולוגיה בהוראה הכולל שתי רמות: בסיסית ומתקדמת ובכל אחד מהן שני שלבים. "החלפה" ו"העצמה" מוגדרים כיישום בסיסי שבו משמשת הטכנולוגיה ככלי עזר ואילו "שינוי" ו"הגדרה מחדש" מהווים יישום מתקדם כלומר הם מספקים הזדמנויות חדשות ללמידה שלא ניתן להשיג בקלות ללא טכנולוגיה.

מודל זה מאפשר לתאר שינוי או שיפור במשימות מקוונות, ומסדר את שלבי השינוי משימוש בסיסי בטכנולוגיה כאמצעי להחלפה או להרחבה של פרקטיקות הנהוגות לשימוש מיטבי הכולל שינוי והגדרה מחדש של הפרקטיקות, כך שהטכנולוגיה מאפשרת יצירה של משימות חדשות שבעבר לא ניתן היה לבצען.

Puentedura, R. (2013). SAMR: A contextualized introduction. Retrieved December 5, 2018