מודעות עצמית

Self Awareness
הכרת הנטיות ומאפייני הלומד ומודעות לתהליכים פנימיים