מיומנויות הכוונה עצמית בלמידה

Self-Regulated Learning – SRL
התייחסות לפעולות שהלומד עושה באופן עצמאי תוך גיוס משאבים קוגניטיביים, מטה-קוגניטיביים ומוטיבציונים על מנת להשיג את מטרות הלמידה שלו, בתהליכי תכנון, ניטור והערכה של פעולותיו. כולל תהליכים מרובים לרבות הצבת מטרות, תכנון, שימוש באסטרטגיות, בקרה, ורפלקציה אשר מעודדים למידה והשגת השגים בתחומים רבים.

מיומנויות הכוונה עצמית בלמידה כוללות כולל תהליכים מרובים לרבות הצבת מטרות, תכנון, שימוש באסטרטגיות, בקרה, ורפלקציה אשר מעודדים למידה והשגת השגים בתחומים רבים. מיומנויות אלו חיוניות לתפקודו הנוכחי, לתפקודים עתידיים, וללמידה לאורך החיים. נידרש לשם אוטונומיה של הלומד.

Callan, G., L., DaVia Rubenstein, L., Ridgley, L. M., & McCall, J. R. (2021). Measuring Self-Regulated Learning during creative problem-solving with SRL microanalysis. Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, 15(1), 136 –148.