מיומנויות חברתיות

Social Skills
מיומנויות חברתיות הן המיומנויות בהם משתמשים בני אדם כדי לתקשר ולבוא באינטראקציה עם בני אדם אחרים, הן באופן מילולי והן באופן בלתח מילולי באמצעות מחוות, שפת גוף ומראה חיצוני.

What are social skills? (2021). Skillsyouneed. Retrieved on February, 28, 2021