מיקרו למידה

Micro Learning
מיקרו למידה הינה גישה ללמידה לפיה מסירת מידע מתבצעת ביחידות קטנות וממוקדות כאשר המטרה היא למצוא תשובות מהירות לבעיות ייחודיות מוגדרות על פי בחירת הלומד וצרכיו

מיקרו-למידה מנגיש ללומד יחידות לימוד קטנות (מיני-קורסים או שיעורים בודדים) המעוצבות ככוורת. הכוורת מאפשרת בחירה של יחידות הלימוד ומתאימה גם לארגון שיעורים ומטלות לתלמידים בזמן חירום וגם לארגון קורסים להכשרת עובדי הוראה בנושאים של למידה מקוונת.