מערכת לניהול הלמידה

LMS: Learning Management System
פלטפורמה דיגיטלית המשמשת לארגון ולניהול למידה מקוונת ברמה של קורס, או שיעור במערכת הלימוד.

המערכת מאפשרת למנהל הקורס לשתף תכנים, להציג מטלות, ליצור תקשורת עם המשתתפים באמצעים שונים, לעקוב אחר התנהלות הלומדים לבצע הערכה של הלמידה בדרכים מגוונות. LMS הנו כלי בעל חשיבות רבה לביצוע למידה מקוונת א-סינכרונית. פלטפורמות לדוגמה: Moodle, Google Classroom.