מרחב קולי

Audio Space
הלמידה ברובה מתנהלת באמצעות הקלטות שמשאירים המורות/ים, כאשר התלמידות/ים מאזינים להקלטותן לפי סדר שנקבע מראש. מדי פעם מתנהלות שיחות בזמן אמת, במתכונת של שיחת ועידה בה משתתפים כלל תלמידי הכיתה.