משוב מקדם

Feedforward
המשוב מבהיר לתלמידים ולתלמידות היכן הם נמצאים ביחס ליעדי הלמידה ומה עליהם לעשות כדי להשיגם.

משוב יכול להינתן על ידי המורה, התלמיד/ה או עמית/ה. משוב מקדם למידה יכול להינתן בשיח דבור (משוב בלתי פורמלי) או בכתב (משוב פורמלי). כאן נדון במשוב פורמלי כתוב. משוב לפנים צופה את הערכות עתידיות ומספק הכוונה בונה אודות הדרך להשגת שיפור. שילוב של משוב לפנים (feed forward) ומשוב לאחור (feedback) מעודד השפעה התפתחותית של ההערכה על הלמידה (JISC, 2014).

משוב מקדם למידה פורמלי. פורטל עובדי ההוראה. משרד החינוך. אוחזר ב-27 בפברואר 2021

Feedforward. Wikipedia.