משוב משפר

(Corrective) Feedback
משוב משפר כולל קבלת משוב פורמאלי או בלתי פומאלי על ידי הלומד מצד מורה או עמית. על מנת שהמשוב יהיה יעיל המשוב צריך להיות בלתי הערכתי, תומך, ייחודי למשימה ולהינתן בעיתוי הולם.

Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Corrective_feedback