משמעת ממוקדת תלמיד

Student-centered discipline
משמעת בה התלמידים מקבלים על עצמם בהסכמה את חובותיהם כלפי קבוצת ההתייחסות שלהם, קיימים תהליכי הנהגה מוגדרים היטב,המכוונים התנהגות ההולמת את טובת כלל בית סהפר על פי אמות מידה גבוהות. משמעת עצמית מערבת יושרה בלמידה ומוטמעת בכל פן של חיי המוסד החינוכי.

על המורים להשתמש באסטרטגיות משמעת שמתאימות לשלב ההתפתחותי של התלמידים שיניעו אותם להתנהג כראוי בכיתה. יש להעניק לתלמידים הזדמנויות להכוונה עצמית ולהבעת דעה. על האסטרטגיות לניהול הכיתה להיות יזומות ולא תגובתיות. התגובה על הפרת כלל משמעת צריכה להיות קשורה לכלל שהופר.

VanHecke, J. R. & Buckingham, D. (1993). In the spirit of community: Student centered discipline. Paper presented at the Conference of the National Association of Student Personnel Administrators (75th, Boston, MA, March 20-24,1993). Retrieved on March 1, 2021