ניהול קורס מקוון

Online Course Management
תהליך של הבטחת ההתנהלות של ההוראה והלמידה באופן מיטבי באמצעות תהליכים פדגוגיים וארגוניים המותאמים לתפיסת ההוראה של המורה ולמאפייני הלומדים.