ניהול קורס מקוון

תהליך של הבטחת ההתנהלות של ההוראה והלמידה באופן מיטבי באמצעות תהליכים פדגוגיים וארגוניים המותאמים לתפיסת ההוראה של המורה ולמאפייני הלומדים.