נשירה

School Dropout
״נשירה״ מוגדרת ע״י משרד החינוך כמצב בו תלמיד שהיה רשום למוסד לימוד כלשהו אינו מופיע במרשם של אף מוסד לימוד אחר בשנה העוקבת.

בעיית הנשירה הוכרה על ידי בית המשפט העליון בישראל כמחייבת את התגייסותה של מערכת החינוך. בג״ץ 6671/03 אבו-גנאם נ׳ משרד החינוך, בפסקה 7