סביבה דיגיטלית

Digital Environment
סביבה דיגיטלית הינה סביבת למידה המשלבת טכנולוגיות למידה גם בלמידה פנים אל פנים בכיתה וגם בלמידה מרחוק.