סביבה מקוונת

Online Environment
מתייחס ללמידה מרחוק באמצעים טכנולוגיים (תקשורת, מחשב או טלפון נייד ועוד) כאשר הם נמצאים במקומות שונים בשני אופנים: למידה סינכרונית וא-סינכרונית