סביבות למידה סוציו- קונסטרוקטיביסטיות

Socio-constructivist Learning Environments
סביבות למידה המאפשרות לתלמידים לחשוב, לרכוש מיומנויות של טיפול במידע ולהפוך אותו לידע. בסביבות אלו תהליך הלמידה מתקיים תוך כדי בניית תוצר ממשי, יכול להביא את הלומד להבניה של ידע על בסיס התנסותו האישית. על פי פאפרט, תהליך בנית הידע החדש יהיה יעיל יותר כאשר הלומד יעסוק בבניה של תוצר.