סביבת למידה אינטראקטיבית

Interactive Learning Environment
סביבה למידה אינטרקטיבית מציעה סיוע בלמידה על פי הצורך.

Aleven, V., Stahl, E., Schworm, S., Fischer, F., & Wallace, R. (2003). Help seeking and help design in interactive learning environments. Review of Educational Research.