סגר חלקי

Partial Lockdown
סגר בו רוב המשק סגור. מוסדות וחנויות נפתחים על פי מצב ההדבקה. בסגר חלקי רק בתי הספר לחינוך מיוחד פתוחים. וריאציה של סגר חלקי יכולה לכלול פתיחה חלקית, לרוב לסרוגין, של כיתות על פי שיטת הקפסולות והרמזור, לפי מצב ההדבקה.