עומס קוגניטיבי

Cognitive Load
היחס בין המשאבים הקוגניטיביים הזמינים לביצוע משימה לבין התביעות המוצבות על ידי משימה מסוימת. הלמידה הינה מיטבית כאשר כאשר המשאבים הקוגניטיביים ברשות הפרט תואמים את תביעות המשימה.

עומס קוגניטיבי (קוֹגְנִיטִיבִי: המבוסס על חשיבה, בניגוד על אמוציונלי, המבוסס על רגשות) הוא מושג רב מימדי המייצג את העומס המוטל על המערכת הקוגניטיבית של לומד מסוים בזמן ביצוע מטלה כלשהי. עומס קוגניטיבי עשוי לנבוע מגורמים סיבתיים: מאפייני סביבת הלימוד, מאפייני הנושא הנלמד ויחסי הגומלין בין שניהם, ומגורמי הערכה: בקרה ופיקוח מתמשכים על הביצועים

Paas, F. G., & Van Merriënboer, J. J. (1994). Variability of worked examples and transfer of geometrical problem-solving skills: A cognitive-load approach. Journal of educational psychology, 86(1), 122.

Prisacari, A. & Danielson, J. (2017). Computer-based versus paper-based testing: Investigating testing mode with cognitive load and scratch paper use. Computers in Human Behavior, 77, 1-10.