עיתוי

Timing
ביצוע או תכנון ביצוע פעולה לזמן מסוים, תכנון הזמן המתאים.

מה זה עיתוי? אתר מילוג.