פדגוגיה גנרית

Generic Pedagody
פדגוגיה המונחית על ידי עקרונות כלליים שמתאימים להוראה, ללא קשר לתחום היחודי הנלמד.