פדגוגיה דיגיטלית

Digital Pedagogy
פדגוגיה המשלבת כלים דיגיטליים ומדיה מקוונת בתכנית הלימודים של מוסדות חינוך, כיתות או קורסים. השימוש בכלים הדיגיטליים נועדו לקדם את מטרות הלמידה ולתרום למטרות שונות כגון : גיוון סגנונות הלמידה, למידה שיתופית, פיתוח אוריינות דיגיטלית, חשיבה ביקורתית ועוד. אחד המודלים החשובים בהקשר זה הנו מודל TIPACK - המציע להסתכל על השילוב בין טכנולוגיה, פדגוגיה ותוכן, במסגרת שיעור או יחידת לימוד מסוימת, ולתכנן כיצד לשלב בין שלושת המרכיבים בצורה מיטבית.