פיתוח התקשורת

Communications Development
הצבת דרכים ואופנים להעברת מסרים. דרכים אלו יכולים להתייחס לטכנולוגיה באמצעותה המסרים מועברים (למשל דוא"ל), או לדרכים בין אישיות (למשל, שימוש בשפה)