פעלנות דיגיטלית

Digital Agency
היכולת לפעול ולהשתלב בעולם דיגיטלי. המושג כולל מיומנות דיגיטלית, הרגשת ביטחון במרחב הדיגיטלי ואחריותיות במרחב הדיגיטלי.