פרסונליזציה בלמידה

Personalised Learning
מערך תכניות חינוכיות, גישות הוראה ומערכות תמיכה מגוונות המיועדות להתיישר עם תחומי העניין, השאיפות וצרכי הלמידה של הלומד.

זהוי הגישה המנוגדת לגישת ההוראה האחידה לכלל הלומדים "one size fits all".

Personalized Learning. Top Hat. Retrieved on February 28, 2021 /